वरिष्ठ प्रशासन सहायक

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम धिरेन्द्र गिरी
टेलिफोन नम्बर 9745821504
ईमेल giridhirendra71@gmail.com