पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम २०७४ साल फाल्गुन ३ गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।सामाजिक विकास र कल्याणलाई एक मात्र उद्देश्य राखेर अल्पकालिन र दिर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति चरणबद्व कार्यनीति बमोजिमको रणनिति निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ ।

 

यस मन्त्रालयको विषयगत क्षेत्रहरु निम्‍न रहेका छन ।

शिक्षा
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
युवा तथा खेलकुद
श्रम तथा रोजगार
भाषा तथा लिपि
विज्ञान तथा प्रविधि