नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन ३०, २०८० हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि सेवाकेन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन तथा अनुदान वितरण कार्यबिधि २०८०
फागुन २, २०८० वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
पुस २४, २०८० प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
पुस २४, २०८० लुम्विनी प्रदेशको लैङ्गिक समानता नीति, २०८०
पुस १८, २०८० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०
कात्तिक १३, २०८० शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षा, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१
मंसिर २५, २०७९ उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७६ (तेश्रो संशोधन सहित मिलाइएको)
असोज ४, २०७९ उच्च शिक्षामा मुक्तकमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९
साउन ३०, २०७९ राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७९, लुम्बिनी प्रदेश
साउन २३, २०७९ उत्कृष्ट शिक्षक छनौट सम्बन्धी
साउन १९, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १९, २०७९ प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६