नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक १३, २०८० शैक्षिक विकास तथा प्राविधिक शिक्षा, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१
मंसिर २५, २०७९ उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७६ (तेश्रो संशोधन सहित मिलाइएको)
असोज ४, २०७९ उच्च शिक्षामा मुक्तकमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७९
साउन ३०, २०७९ राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७९, लुम्बिनी प्रदेश
साउन २३, २०७९ उत्कृष्ट शिक्षक छनौट सम्बन्धी
साउन १९, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १९, २०७९ प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६
साउन १०, २०७९ खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
साउन १०, २०७९ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८