नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
साउन २३, २०७९ उत्कृष्ट शिक्षक छनौट सम्बन्धी
साउन १९, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १९, २०७९ प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६
साउन १०, २०७९ खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
साउन १०, २०७९ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८
साउन १०, २०७९ विश्वविद्यालय ऐन, २०७८
साउन १८, २०७८ बाल विवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति मिति २०७८।०४।१२ मा प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत
साउन १८, २०७८ प्रदेश खेलकूद विकास नियमावली, २०७८ मिति २०७८।०४।१२ मा प्रदेश सरकार(मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत