नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असोज ४, २०७९ उच्च शिक्षामा मुक्तकमैया,कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्रवृति विवरण कार्यविधि २०७९
साउन ३०, २०७९ राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७९, लुम्बिनी प्रदेश
साउन २३, २०७९ उत्कृष्ट शिक्षक छनौट सम्बन्धी
साउन १९, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १९, २०७९ प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६
साउन १०, २०७९ खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
साउन १०, २०७९ विश्वविद्यालय नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेश युवा परिषद विकास समिति गठन आदेश २०७८
साउन १०, २०७९ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८
साउन १०, २०७९ विश्वविद्यालय ऐन, २०७८