सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
कात्तिक २९, २०७९ विज्ञान शिक्षक पुरस्कारका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
असोज १२, २०७९ छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।
भदौ २६, २०७९ सामुदायिक एफ.एम. सुचिकृत गरी दरभाउ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।
भदौ २१, २०७९ कामकाज खटाइएको सम्बन्धमा।
साउन १०, २०७९ प्रदेशको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी सूचना
साउन १०, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७८ को अनुसूची १ र २ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
साउन १०, २०७९ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी सूचना
साउन ७, २०७९ सच्चाइएको सम्बन्धी सूचना।
साउन ६, २०७९ विश्विद्यालय विकास प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण तथा छलफलका लागि उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना।
असार ३२, २०७९ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी सूचना।
असार ३१, २०७९ लुम्विनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा आवेदन दिने सम्वन्धी सूचना
असार २४, २०७९ छात्रवृत्ति सम्बन्धमा