सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत ५, २०७९ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियम, २०७९ र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०७९ सम्बन्धी सूचना
फागुन १४, २०७९ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
फागुन ४, २०७९ छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
फागुन २, २०७९ खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना।
फागुन १, २०७९ खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिता छोटो सूची सम्बन्धमा सूचना
माघ २७, २०७९ खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना।
माघ २२, २०७९ खुल्ला कविता वाचन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना।
माघ ११, २०७९ घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना।
माघ ९, २०७९ स्वयंसेवक पदमा दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सूचना।
माघ ५, २०७९ स्वयंसेवक आवेदन फाराम
माघ ३, २०७९ स्वयंसेवक पदमा दरखास्त दिने सम्बन्धमा।
पुस २४, २०७९ नतिजा प्रकाशित