सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत २५, २०७७ विश्व स्वास्थ्य दिवसको शुभकामना
चैत २४, २०७७ अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना
चैत २०, २०७७ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
चैत २०, २०७७ स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
चैत ११, २०७७ आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्ने सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा।
चैत ११, २०७७ मेडिकल अफिसर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
चैत ११, २०७७ अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
चैत १०, २०७७ लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
चैत १०, २०७७ स्वयंसेवकहरुको छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
चैत १०, २०७७ खुला कविता वाचन प्रतियोगिताका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा।
चैत १०, २०७७ मिति २०७७/१०/२३ मा प्रकाशित खुला कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना परिमार्जन गरिएको बारे।
चैत १०, २०७७ स्टेम संयोजक पदमा सिफारिश सम्बन्धी सूचना