बोलपत्र आह्वान
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत १०, २०७७ सच्याइएको सम्बन्धी सूचना
चैत १०, २०७७ विज्ञान विषयको स्नातकोत्तर तथा व्यवस्थापन (BBA, BCA) र प्राविधिक विषयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
चैत १०, २०७७ COVID-19 को व्यवस्थापन सामाग्री (VTM, RNA Extraction and PCR kits) खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
चैत १०, २०७७ COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (PPE Set) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
चैत १०, २०७७ COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (N95 Mask) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना
चैत १०, २०७७ शिक्षण सिकाई एप्स विकासका लागि सूचि दर्ताका लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना।
चैत ९, २०७७ EOI from qualified non-government organizations
चैत ९, २०७७ Comprehensive HIV Package for Male Labor Migrant and Their Spouse
चैत ९, २०७७ Evidences on Snake Bites Case Management Preventive and control Measure in Province 5
चैत ९, २०७७ सर्पदंश सम्बन्धी अध्ययनको लागि आशयपत्र
चैत ९, २०७७ मोतिविन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्वन्धी आशयपत्र
चैत ९, २०७७ Amendment - BIDDING DOCUMENT For Procurement of Laboratory Equipment