सि.नं. कार्यालय कार्यालय प्रमुख मोवाइल नं. फोन नं. इमेल ठेगाना
1 शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, दाङ मनोज कुमार गैरे 98570६२८३९ 071-445560 provinceedd5@gmail.com
2 शिक्षा तालिम केन्द्र, भैरहवा, रुपन्देही भोज बहादुर के.सी 9857023093 071-523093 etcrupandehi@gmail.com
3 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, कपिलवस्तु सूर्य प्रसाद भुसाल

9857०५०३०४

076-550468 sddokapilvastu2019@gmail.com
4 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, दाङ बेगम के.सी 9857825246 082-520246 sddodang@gmail.com
5 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, पाल्पा हरीलाल अर्याल 98570७७६२० 075-590020 sddopalpa@gmail.com
6 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, प्यूठान विष्णु प्रसाद भुषाल 9847109921 086-460143 sddopyuthan@gmail.com
7 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, बाँके रामकरन पाल 9867247729 081-550281 vsdtcbanke@gmail.com
8 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही दिवाकर भण्डारी 9857017184 071-575526 sddo.rupandehi@gmail.com